Budowa

Dane składają się z:
  • 6 znakowego kodu pocztowego (4 cyfry, po których występują 2 litery)
  • od 1 do 5 cyfr reprezentujących numer domu/skrzynki pocztowej/przesyłki na koszt adresata
  • opcjonalnie znak 'X' (lub 'x') pełniący rolę separatora
  • opcjonalnie informacje (od 1 do 6 znaków) oznaczające rozszerzenie numeru domu (litery lub cyfry)
Dla adresów zagranicznych, dane mogą składać się (zamiast powyższych reguł) z 2-literowego kodu państwa ISO, następnie umieszczony jest zagraniczny kod pocztowy (od 1 do 16 znaków). Dane, które zaczynają się od litery będą traktowane w ten sposób.
Niepoprawne znaki lub długość ciągu znakowego w kodzie pocztowym, numerze domu/skrzynki pocztowej/przesyłki na koszt adresata, rozszerzenia numeru domu, kodu państwa, czy zagranicznego kodu kreskowego zostaną potraktowane jako błąd, a wszystkie znaki zostaną zmienione na zera.

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.